Polska i Holandia to kraje o dynamicznie rozwijających się rynkach pracy, oferujących wiele możliwości dla pracowników z różnych dziedzin. Choć oba kraje należą do Unii Europejskiej i wyznają podobne wartości, istnieją między nimi istotne różnice, które należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu pracy w jednym z nich.

Polska Holandia – Poziom zarobków

Jedną z głównych różnic jest poziom zarobków. Średnie wynagrodzenie brutto w Holandii jest znacznie wyższe niż w Polsce. W 2023 roku średnia miesięczna pensja w Holandii wynosiła około 3 400 euro, podczas gdy w Polsce było to około 1 400 euro. Oznacza to, że w Holandii można zarobić ponad 2 razy więcej niż w Polsce. Różnica ta jest widoczna w prawie wszystkich sektorach i zawodach.

Według danych Eurostatu z 2023 roku średnia miesięczna pensja brutto w Holandii wynosi 3 822 euro, podczas gdy w Polsce jest to 1 740 euro. Oznacza to, że Holandia oferuje o 119% wyższe zarobki niż Polska. Różnica ta jest widoczna w prawie wszystkich sektorach gospodarki.

Polska Holandia – Warunki pracy

Holandia słynie z wysokiego standardu warunków pracy. Pracownicy mają zapewnione bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, a także liczne świadczenia socjalne, takie jak urlopy macierzyńskie i ojcowskie, urlopy zdrowotne i płatne nadgodziny. W Polsce warunki pracy są również coraz lepsze, ale wciąż nie dorównują standardom holenderskim.

Holandia słynie z dobrego standardu warunków pracy. Pracownicy w Holandii mają prawo do:

 • 38-godzinnego tygodnia pracy (w Polsce 40 godzin)
 • 5 tygodni urlopu wypoczynkowego rocznie (w Polsce 26 dni)
 • 10 dni urlopu chorobowego płatnego w 100% (w Polsce 80% w pierwszych 33 dniach)
  1. pensji rocznie (w Polsce rzadko spotykane)

Dodatkowo w Holandii powszechne są elastyczne formy pracy, takie jak praca zdalna i elastyczne godziny pracy.

Polska Holandia – System ubezpieczeń społecznych

W obu krajach obowiązkowy system ubezpieczeń społecznych obejmuje ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe. W Holandii system ubezpieczeń jest bardziej rozbudowany i oferuje szerszy zakres świadczeń. Na przykład holenderskie ubezpieczenie zdrowotne pokrywa większość kosztów leczenia, podczas gdy w Polsce część kosztów musi pokryć pacjent.

Polska Holandia – Prawa pracownicze

Pracownicy w Holandii i Polsce mają zagwarantowane podstawowe prawa pracownicze, takie jak minimalna płaca, maksymalny czas pracy i prawo do urlopu. W Holandii jednak prawa te są często bardziej rozszerzone i oferują pracownikom większą ochronę. Na przykład w Holandii łatwiej jest rozwiązać umowę o pracę z przyczyn dyscyplinarnych, a pracownicy mają prawo do odprawy w przypadku zwolnienia z przyczyn ekonomicznych.

Zarówno Polska, jak i Holandia posiadają systemy ubezpieczeń społecznych, które zapewniają świadczenia w przypadku choroby, bezrobocia i na emeryturze. Składki na ubezpieczenia społeczne w Holandii są wyższe niż w Polsce, ale świadczenia są również wyższe. W Holandii minimalna emerytura wynosi około 1 200 euro miesięcznie, podczas gdy w Polsce jest to około 500 euro.

Pracownicy w obu krajach mają prawo do podstawowych praw pracowniczych, takich jak:

 • Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Prawo do wynagrodzenia za pracę
 • Prawo do urlopu wypoczynkowego i urlopu chorobowego
 • Prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych
 • Prawo do równego traktowania

W Holandii jednak prawa pracownicze są nieco bardziej rozbudowane niż w Polsce. Przykładowo, w Holandii pracownicy mają prawo do:

 • 1,5 dnia wolnego rocznie na opiekę nad chorym dzieckiem (w Polsce brak)
 • 3 dni wolnego rocznie na przeprowadzkę (w Polsce brak)
 • 3 dni wolnego rocznie na ślub lub pogrzeb członka rodziny (w Polsce brak)

Polska Holandia – Podobieństwa

Oprócz różnic, istnieją również pewne podobieństwa między rynkami pracy w Polsce i Holandii. W obu krajach panuje niski poziom bezrobocia i wysoka elastyczność rynku pracy. Oznacza to, że pracownicy stosunkowo łatwo mogą znaleźć nową pracę, jeśli stracą dotychczasową. Ponadto w obu krajach coraz większą wagę przywiązuje się do rozwoju kompetencji i edukacji pracowników.

Przeczytaj także: Czy praca w Holandii jest dla Ciebie?

Polska Holandia – Podsumowanie

Rynek pracy w Holandii oferuje wiele atrakcyjnych możliwości dla polskich pracowników, w tym wyższe zarobki, lepsze warunki pracy i bardziej rozbudowany system ubezpieczeń społecznych. Należy jednak wziąć pod uwagę również pewne różnice, takie jak kultura pracy i bariera językowa. Ostatecznie decyzja o tym, gdzie szukać pracy, powinna być oparta na indywidualnych preferencjach i potrzebach.

Polska Holandia – Dodatkowe czynniki do rozważenia

 • Koszty życia: Holandia jest krajem o wyższych kosztach życia niż Polska. Należy wziąć to pod uwagę przy porównywaniu zarobków w obu krajach.
 • Dostępność ofert pracy: W Holandii jest więcej ofert pracy w niektórych sektorach, takich jak IT i inżynieria, podczas gdy w Polsce jest więcej ofert w innych sektorach, takich jak produkcja i rolnictwo.
 • Język: Znajomość języka holenderskiego jest dużym atutem na holenderskim rynku pracy.

Pamiętaj, że to tylko ogólne porównanie. Rzeczywiste warunki na rynku pracy mogą się różnić w zależności od konkretnego zawodu, regionu i indywidualnej sytuacji.

Zobacz nasz poradnik Holandia jako miejsce pracy

Poszukamy dla Ciebie pracy

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedniej oferty dla siebie to pozwól sobie pomoc i prześlij nam swoje CV. Postaramy się znaleźć dla Ciebie odpowiednią pracę.

Wolna aplikacja

Dziękujemy za zaufanie, jesteśmy od teraz w kontakcie!