RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych, jest Technic Workers Sp z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Nakielska 226C/1, 85-391, KRS: 0000933730, NIP: 9671451007, REGON: 520506754, KRAZ: 27124
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. .6 ust.1 a, b i c cyt. powyżej Rozporządzenia o RODO i w celu prowadzenia działań marketingowych , w tym pozyskanie i utrzymanie klienta , zawarcia i realizacji umowy , sprzedaży produktów i usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą .
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane w oparciu o następujące kryteria :
  • dane potrzebne do wystawiania faktury oraz dowody księgowe – 5 lat od końca roku podatkowego
  • realizacja umowy – 3 lat od jej zakończenia
  • działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Polityka prywatności

Chciałbym Państwu nieco przybliżyć temat przetwarzania danych osobowych dlatego proszę o zapoznanie się z treścią owej polityki obowiązującej w firmie Technic Workers.

Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących klientów firmy Technic Workers jest dla mnie sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładam niezbędnych starań, aby czuli się Państwo bezpiecznie powierzając mi swoje dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przeze mnie Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa i moje obowiązki jako administratora danych.

Administratorem danych jest:

Technic Workers Sp z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Nakielska 226C/1, 85-391, KRS: 0000933730, NIP: 9671451007, REGON: 520506754, KRAZ: 27124.

W sprawie jakichkolwiek pytań odnośnie ochrony Państwa danych osobowych proszę kontaktować się
pod adresem email hello@technicworkers.com  lub telefonem +48 513 229 309

 Cel przetwarzania

Państwa dane przetwarzane są w celu świadczenia moich usług, oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód, w celach prowadzenia bazy umów oraz w celach marketingowych. Dane podlegają personalizacji w celu przedstawienia najbardziej korzystnej i dopasowanej do Państwa preferencji oferty.

Dane nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich. 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą za zgodą, wyrażoną w chwili wypełnienia formularza kontaktowego na mojej stronie internetowej.
Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług z zakresu pośrednictwa pracy lub w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia moich usług. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe świadczenie przeze mnie usług.  

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

W każdej chwili możecie Państwo wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody, co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że Państwa dane nie będą przeze mnie przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

W każdej chwili mogą Państwo żądać abym usuną Państwa dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że usunę je z moich wewnętrznych systemów, a Państwa dane nie będą przeze mnie już przetwarzane.

W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Państwa danych zarówno w całości jak i we wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Państwa danych oraz, iż nie będą one przeze mnie przetwarzane.

Mogą Państwo zażądać abym ograniczył przetwarzanie Państwa danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpię zgodnie z Państwa decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

W każdej chwili mogą Państwo zażądać abym poprawił bądź sprostował Państwa dane osobowe. 

Mogą Państwo żądać abym przekazał posiadane przeze mnie Państwa dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się ze mną na adres e-mailpodając nazwę i adres podmiotu, do którego mam przekazać Państwa dane oraz ich zakres, tzn. które dane mam przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Państwa danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

W każdej chwili mogą Państwo zażądać ode mnie informacji o zakresie przetwarzania przeze mnie Państwa danych osobowych.

Mam obowiązek poinformować Państwa nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przeze mnie działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowuję wyłącznie przez okres potrzebny do rozliczenia transakcji, aż do momentu przewidzianego przepisami prawa, a także w czasie późniejszym, w celach marketingowych, do momentu wycofania przez Państwa zgody,  z zaznaczeniem iż wycofanie zgody nie będzie miało wpływu, na wcześniej udzielone już zgody. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.: dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z transakcją – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. Ze zm.)

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych mogą Państwo zgłaszać w wybrany przez siebie sposób:

Wiadomości e-mail na adres: hello@technicworkers.com

Listownie na adres: ul. Nakielska 226C/1, 85-391 Bydgoszcz

Powierzenie przetwarzania danych

Monika Szymenderska-Słoma prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Technic Workers może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z firmą, w zakresie niezbędnym dla realizacji celów związanych z realizacją usługi.
Dane osobowe moich klientów, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.
Dane osobowe moich klientów nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 Cookies

Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania mojej strony do Państwa indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Poszukamy dla Ciebie pracy

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedniej oferty dla siebie to pozwól sobie pomoc i prześlij nam swoje CV. Postaramy się znaleźć dla Ciebie odpowiednią pracę.

Wolna aplikacja

Dziękujemy za zaufanie, jesteśmy od teraz w kontakcie!